Managementul si protectia informatiei (MPI)

     

Descrierea disciplinelor din planul de invatamant


Anul I, semestrul I

Disciplina 1: Criptografie si criptanaliza
Disciplina 2: Securitatea sistemelor informatice
Disciplina 3: Tehnici de cautare si regasire a informatiei
Disciplina 4: Cercetare stiintifica si practica
Disciplina 5 (optionala):

Modelarea fluxurilor de date si activitati

Biometrie, metrici de securitate
Disciplina facultativa: Proiectarea și managementul programelor educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1: Echipamente de calcul de inalta performanta
Disciplina 2: Management strategic si managementul riscului
Disciplina 3: Fiabilitatea, mentenanta si siguranta in functionare a sistemelor informatice
Disciplina 4:

Cercetare ştiinţifică şi practică

Disciplina 5 (optionala):

Autentificarea si autorizarea accesului la informatie. Sisteme de audit si certificare
Testarea software si asigurarea calitatii
Discipline facultative :  Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1: Protectia informatiei in E-sisteme
Disciplina 2: Antrepronoriat, protectia proprietatii intelectuale si diseminare in cercetare
Disciplina 3: Inginerie dirijata de modele pentru managementul informatiilor si al serviciilor
Disciplina 4: Cercetare ştiinţifică şi practică
Disciplina 5 (optionala): Fiabilitatea software-ului si benckmarking-ul dependabilitatii
Inginerie concurenta si managementul inovarii
Discipline facultative: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

    

Anul II, semestrul II

Disciplina 4: Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 4: Etică si integritate academica

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting